Szabadkőműves páholyok és nagypáholyok
Blog       Hírek, események       Programok       Könyvek       Cikkek       Aukciók       Páholyok       Wiki       Képgaléria       Naptárak       Bibliográfia       Napjaink páholyai            
                                                                              Látogatói statisztikák       Letölthető anyagok       Deklaráció       Kapcsolatok       Keresések
Időszalag (1989 - )
A magyarországi szabadkőműves páholyok és nagypáholyok kapcsolatrendszere
    http://www.glff.org/                        
  contact@glff.org napraforgopaholy@gmail.com  
   
  Francia Női Nagypáholy  
  Napraforgó páholy            
  (GLFF) 1992 1992- Budapest  
   
  Grande Loge Féminine de France  
                             
    http://www.droit-humain.org/                        
  Dhumain@wanadoo.fr  
   
  Le Droit Humain Nemzetközi Vegyes Szabadkőműves Rend  
   
  (DH)  
   
   L'Ordre Maçonnique Mixte International "Le Droit Humain"  
   
  http://www.droit-humain.be/       http://www.droit-humain.org/hungaria/          
        ledroithumainbudapest@gmail.com    
             
  Le Droit Humain Belga Föderációja        
        Tolerancia és Testvériség páholy            
  Le Droit Humain Fédération Belge     francia és magyar nyelvű 1991 1991- Budapest  
                       
                             
    http://www.godf.org/   http://www.nagyoriens.hu/            
  webmaster@godf.org     nagyoriens@nagyoriens.hu  
         
  Francia Nagyoriens       Magyarországi Nagyoriens Nagypáholy (korábbi weblap) (első)  
           
  (GODF)       1871 -1886 1992-  
            Egyesüléshez páholy            
  Grand Orient de France       Ősi és Elfogadott Skót rítus 2003 2003- Budapest  
            Felvilágosodáshoz páholy            
  Grand Loge de France       Modern Francia rítus 2014 2014- Budapest  
          Humanitas páholy            
Memphis Misraim     Modern Francia rítus 1991 1991- Budapest  
        Jászi Oszkár páholy (korábbi weblap) (3,2,1,0)        
  Ősi és Elfogadott Skót rítus 1991 1991- Budapest  
  Leonardo da Vinci páholy            
  Ősi és Elfogadott Skót rítus 1991 1991- Budapest  
  Magnanimitas páholy            
  Budapest  
  Martinovics páholy            
  Ősi és Elfogadott Skót rítus 1908 2004- Budapest  
  II. Rákóczi Ferenc páholy            
  Ősi és Elfogadott Skót rítus francia nyelvű 1998 1998- Budapest  
  Universum páholy            
  1990 1990- Szeged  
  Zsolnay páholy (első weblap)            
  Hagyományos Francia rítus 2002 2002- Pécs  
               
    http://www.ugle.org.uk/   http://www.szabadkomuves.hu/picthtml.html        
  ugle@ugle.org.uk   nagypaholy@gmail.com  
       
  Angliai Egyesült Nagypáholy       Magyarországi Symbolikus Nagypáholy (első weblap)  
           
  (UGLE)     -1870 1886 1989-  
          Árpád, a Testvériséghez páholy            
  United Grand Lodge of England     1870 1989- Szeged  
            Deák Ferenc, a Testvériséghez páholy (első weblap)          
  Grande Loge Nationale Française       1885 1989- Budapest  
          Egyenlőség páholy            
Grande Oriente d’Italia     1989 1989- Budapest  
        Európa Akáca a Mátraalján páholy            
  2010 2010- Gyöngyös  
  Fény Oszlopai páholy            
  2010 2010- Budapest  
  France páholy            
  francia nyelvű 2003 2003- Budapest  
  Franz Liszt páholy            
  német nyelvű Budapest  
  Galilei páholy            
  1871 1989- Budapest  
  Nyugati Kapu páholy (korábbi) (első weblap)        
  2006 2006- Budapest  
  Quadrum Leonardi páholy            
  2008 Budapest  
  Reform páholy            
  1892 Budapest  
  Sas páholy            
  1911 1995- Budapest  
  Soproni Testvériség páholy (korábbi weblap) (első)        
  1999 2005- Sopron  
  St. Stephen páholy (korábbi weblap) (második) (első)        
  angol nyelvű Budapest  
               
Megjegyzések:
1. A lapon az egyes páholyok illetve nagypáholyok regularitási sorrendben szerepelnek; előbb a kevesebb "regularitási feltételnek" megfelelő, később a teljes regulartási igényeknek is eleget tevők. Megjegyzem, ezeket a regularitási feltételeket az angol nagypáholy, illetve hazai partnere, a Symbolikus nagypáholy alkalmazza, a többiek természetesen saját feltételeik szerint tökéletesen regulárisak. A regularitásról a weblap egy másik helyén fogok hosszabban szólni.
2. A Napraforgó női páholy ismertetője a weblap blog részében olvasható.
3. A női és a vegyes páholyt ugyan elismeri szabadkőművesnek a Nagyoriens, saját tagjainak engedélyezi azok rituális munkáin a megjelenést, de tőlük csak a férfiakat fogadja saját munkáin. A női és a vegyes páholy bérleti díj ellenében a Nagyoriens műhelyében (páholy helyiségében) tarthatja munkáit (rituális összejöveteleit).
4. Női és a vegyes páholyból csak egy van, így nem alkothatnak nagypáholyokat. Ezért részei páholyként az alapító francia illetve belga nagypáholyoknak.
5. A Nagyorienst a Symbolikus nagypáholy nem ismeri el regulárisnak az angol nagypáholyhoz alkalmazkodva, s nem fogadja a Nagyoriens tagjait saját munkáin és tiltja saját tagjainak a Nagyoriens munkáin való részvételt.
6. A Nagyoriens és a Symbolikus nagypáholyok a latin illetve angolszász irányzatú nagypáholyokkal ismerik el egymást kölcsönösen. Ezek mindegyikének felsorolása helyett hármat, s reprezentánsként a legnevezetesebb és legrégebbi nagypáholyokat, a francia Nagyorienst és az angol Nagypáholyt jelenítettem meg. Az egyes dobozok jelentenek egy-egy nagypáholyt, amelyek egyenrangúságuk mellett kölcsönösen elismerhetik egymást. Az elismerést a dobozok összekötésével jeleztem. A szimbolikusok teljes kapcsolatrendszerét meg lehet tekinteni a weblapjukon.
7. Megalakulási évszámot és a mai működés kezdeteként az 1989-et követő, teljes jogú páholykénti munka elindítását jelöltem meg. Ettől eltérően több más alakulási évszám létezik és található meg az egyes páholyok weblapjain:
a) Egyes történelmi páholyok jogfolytonosságukat fenntartva az eredeti megalakulási évszámukat használják. Ilyen pl. a Martinovics és a Galilei páholy. 
b) Vannak olyan páholyok, amelyek először deputációs páholyként alakultak meg, s csak később váltak teljes jogúvá, pl. a Nyugati Kapu páholy.
c) Egyes páholyok számon tartják szabadkőműves körkénti megalakulásukat, amelyből gyakran több év elteltével léphettek tovább páhollyá átalakulva.
d) Külön kategóriát alkot a soproni Testvériség páholy, amely a Nagyoriens keretei között alakult meg, de néhány éve átlépett a Symbolikus nagypáholyba. (Pontosabban a tagok egyénileg mind kiléptek, majd a szimbolikusokhoz belépve újjáalakították a páholyukat, először deputációsként, majd megkapták a teljes jogú páholy címet.) Náluk az eredeti megalakulás és az újraalakulás dátumát tüntettem fel.
e) A soproni Testvériség páholy példáját követve jött létre a Quadrum Leonardi paholy, amelyet a Nagyoriens keretei között dolgozó Leonardo, Egyesüléshez és a Magnanimitas páholyokból kilépettek alakítottak meg, miután mintegy egy évet a Symbolikus Nagypáholy különböző páholyaiban töltöttek el.
8. A nagypáholyok újjáalakulása külön történet, annak feldolgozását alkalomadtán megpróbálom elvégezni és közreadni.
9. A magas fokok hazai rendszerei nem szerepelnek az ábrán. Sok szabadkőműves csak az eredeti 3 fokozatot - inas, legény, mester - fogadja el. Ahhoz, hogy valaki magas fokba kerülhessen, alapfeltétel az, hogy egy páholyban elérje a mester fokot, s elvileg az összes magas fok csak a mester fok kiterjesztése. Hazánkban több magas fokú szervezet is működik, erről részletesebben lásd a következő címet: 
Magasfokú műhelyek Skót rítusú szervezetek Magyarországon
screen resolution stats