1 Részletezve - A világosság fiai, Szemelvények a 135 éves szegedi szabadkőművesség történetéből 1870-2005 2005
2 Részletezve - Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára 1997
3 Részletezve - Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára 2000
4 Részletezve Abafi Lajos A szabadkőművesség története Magyarországon 1993
5 Részletezve Aprisko, P. P. Az orosz filozófia története 2007
6 Részletezve Baráth Tibor A magyar szabadkőművesség 1945 után 1996
7 Részletezve Olvasható Benedek Szabolcs A szabadkőművesség eredete 2006
8 Részletezve Berényi Zsuzsanna Szabadkőműves páholyneveink az ezredfordulóig 2000
9 Részletezve Berényi Zsuzsanna Ágnes A nagymester 1997
10 Részletezve Berényi Zsuzsanna Ágnes A szabadkőművesség kézikönyve 2001
11 Részletezve Berényi Zsuzsanna Ágnes Budapest és a szabadkőművesség 2005
12 Részletezve Olvasható Berényi Zsuzsanna Ágnes Iratok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez 1918-1950 2001
13 Részletezve Berényi Zsuzsanna Ágnes Kossuth Lajos és a szabadkőművesek 2002
14 Részletezve Berényi Zsuzsanna Ágnes Látogatás "Kossuth"-ban 2002
15 Részletezve Berényi Zsuzsanna Ágnes Szabadkőműves páholyneveink 1991-ig 1992
16 Részletezve Berényi Zsuzsanna Ágnes Szabadkőműves páholyok Budapesten 2006
17 Részletezve Berényi Zsuzsanna Ágnes Szeged szürke eminenciása 2003
18 Részletezve Braunbehrens, Volkmar MOZART - A BÉCSI ÉVEK 2006
19 Részletezve Bunyevácz Zsuzsa A SZENT GRÁL ÜZENETE 2007
20 Részletezve DUCHANE, Sangeet Szabadkőművesség 2007
21 Részletezve Faragó Jenő A P-2 páholy titkai 1985
22 Részletezve Olvasható Guénon, René Dante ezoterizmusa - Szent Bernát 1995
23 Részletezve Gyurátz Ferenc A szabadkőmívességről 2007
24 Részletezve Jászberényi József "A Sz. Szophia templomában látom én felszentelve nagysádat" 2003
25 Részletezve Jászberényi József "Bölcsesség vezesse" 2006
26 Részletezve Jászberényi József A magyarországi szabadkőművesség története 2005
27 Részletezve Jászberényi József A Szent István jánosrendi szabadkőműves páholy története (1861-1894) 2004
28 Részletezve JOHNSTONE, Michael Szabadkőművesek 2007
29 Részletezve Kiszely Gábor A leleplezett szabadkőművesség 2000
30 Részletezve Kiszely Gábor A szabadkőművesség 1999
31 Részletezve Knight, Christopher - Lomas, Robert A Hiram-kulcs 1999
32 Részletezve Knight, Christopher - Lomas, Robert A második Messiás 1999
33 Részletezve Knight, Christopher - Lomas, Robert A múlt üzenete 2000
34 Részletezve Knight, Christopher - Lomas, Robert Hiram könyve 2003
35 Részletezve Kupán Árpád Szabadkőművesek Nagyváradon 2004
36 Részletezve MacNulty, W. Kirk A szabadkőművesség jelképei, titkai, jelentősége 2006
37 Részletezve Márton László (szerk.) Szabadkőműves gondolatok, 1993 1993
38 Részletezve Márton László (szerk.) Szabadkőműves gondolatok, 1994 1994
39 Részletezve Márton László (szerk.) Szabadkőműves gondolatok, 1998 1998
40 Részletezve Márton László (szerk.) Trianon és a Szabadkőművesség 2002
41 Részletezve Maynard Solomon Mozart 2006
42 Részletezve Nagy Attila Lopakodó szabadkőművesség képes bibliája 2001
43 Részletezve Nagy Töhötöm Jezsuiták és szabadkőművesek, 1965 1970
44 Részletezve Nagy Töhötöm Jezsuiták és szabadkőművesek, 1990 1990
45 Részletezve Nagy Zsuzsa, L. Szabadkőművesek 1988
46 Részletezve Nagy Zsuzsa, L. Szabadkőművesség a XX. században 1977
47 Részletezve Palatinus József A szabadkőművesség bűnei 1998
48 Részletezve Pálóczi Horváth Ádám Felfedezett titok 1998
49 Részletezve Hallgatható Péterfy Gergely Kazinczy és az angyal 2008
50 Részletezve Pipes, Daniel Összeesküvések 2007
51 Részletezve Pratt, Hugo Velencei mese 1996
52 Részletezve Ridley, Jasper A szabadkőművesek 2005
53 Részletezve Robbins Landon, H. C. 1791 2001
54 Részletezve Sáry Gyula dr. A szabadkőművesség, avagy a királyi művészet 2004
55 Részletezve Sumonyi Zoltán Újrafelfedett titok 1998
56 Részletezve Uhrman György Mozart csendestársa? 2007
57 Részletezve Olvasható Wichtl, Friedrich Világszabadkőművesség, Világforradalom, Világköztársaság 2000
58 Részletezve Wilmshurst, W.L. A szabadkőművesség filozófiája 2005
59 Részletezve Wirth, Oswald A szabadkőművesség okkult szimbólumai 1998
60 Részletezve Jancsó Elemér A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII-ik században 1970